Terms of Service

Угода користувача додатку

Редакція станом на 28 жовтня 2020 р.

Цей документ визначає умови угоди користувача додатку Oqami (далі – «Угода») та є публічним договором відповідно до положень статті 633 Цивільного кодексу України. Користування Додатком дозволяється виключно за умови наявності у Користувача повної цивільної дієздатності для отримання доступу до Додатку та приєднання ним до умов цієї Угоди. Згода Користувача на приєднання ним до умов Угоди підтверджується шляхом натискання Користувачем віртуальної кнопки-галочки поряд із рядком «ПОГОДЖУЮСЯ З ПРАВИЛАМИ ТА УМОВАМИ».

Терміни

Авторизація — процес аналізу програмною частиною Додатку введених Користувачем даних, за результатами якого визначається наявність у Користувача права доступу до можливостей Додатку; Бали лояльності – віртуальні одинці (надалі – Бали) які використовуються в рамках додатку для визначення Лояльності Споживачів до Надавачів, формування рейтингів та винагород. Власник Додатку (розробник) – третя особа, яка на підставі окремих правочинів з платіжними системами та закладами громадського харчування та/або іншими третіми особами, надає Користувачеві інформаційні послуги проміжного характеру щодо доступу до Додатку та його функціональних можливостей з метою ознайомлення Користувачів з інформаційними та/або рекламними матеріалами та створення рейтингів користувачів. Додаток Oqami – (надалі Додаток) сукупність інтегрованої в програмну оболонку інформації (програма), призначена для установки (завантаження) на мобільний пристрій Користувача, що надає Користувачеві можливість впливати на рейтинги працівників обслуговування в галузі громадського харчування та самим брати участь у таких рейтингах, шляхом нарахування бонусних Балів отриманих у додатку. Користувач – фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність, офіційно зареєстрована в Додатку. У цілях цієї Угоди Користувач виступає споживачем у розумінні Закону України «Про захист прав споживачів» і покупцем у розумінні Закону України «Про електронну комерцію». Користувачі Додатку поділяються на два типи «Споживач» та «Надавач». Надавач – користувач додатку, що надає послуги з обслуговування у галузі громадського харчування (бариста, офіціант, кухар закладів типу – «вулична кухня»), що зареєстрований у додатку. Обліковий запис — особисті дані користувача, збережені на серверах Додатку; Особисті дані — правдива, повна та актуальна інформація, що дозволяє провести процедуру авторизації Користувача. Дана інформація надається Користувачем під час процедури Реєстрації в Додатку, може містити ім’я та прізвище, логін, адресу електронної пошти та інші відомості про Користувача, які він вважатиме за необхідне повідомити про себе. Зберігання особистих даних здійснюється виключно з метою забезпечення можливості проведення авторизації користувача Додатку; Реєстрація — дії особи для створення Облікового запису в Додатку за встановленою процедурою. В процесі Реєстрації заповнюється анкета Користувача і вносяться дані, на підставі яких Користувачеві надається доступ до функціональних можливостей Додатку; Сервіси додатку — функціональні можливості Додатку, призначені для використання Користувачами; Споживач – користувач додатку, що отримує послуги з обслуговування у галузі громадського харчування, та бажає відзначити працівників цієї галузі сервіс яких він обрав (з кола осіб зареєстрованих у додатку); Сторінка Надавача – елемент Додатку на кому розміщуються дані про одного з Надавачів та функціонал для нарахування на його користь Балів.

Ліцензія

Власник Додатку шляхом передачі невиключної ліцензії, на безоплатній основі надає Користувачу право на використання Додатку за його функціональним призначенням, для чого Користувач отримує право інсталювати Додаток на власні цифрові пристрої Користувачу забороняється самостійно декомпілювати, змінювати, копіювати, чи розповсюджувати програмний код Додатку. Користувач самостійно несе відповідальність за використання Додатку якщо його функціонал заборонено в країні його перебування. чи користувач не має достатньої право чи дієздатності

Предмет угоди

Ця Угода є публічною офертою Власника додатку, адресованою невизначеному колу фізичних осіб, на використання Додатку за його функціональним призначення описаним у цій угоді та регулює умови використання Додатку. Додаток надає функціональні можливості для двосторонньої взаємодії Споживачів та Надавачів з метою формування рейтинг Надавачів на основі Балів лояльності нарахованих Споживачами. Бали нараховані Надавачам у Додатку шляхом взаємодії Споживачів із Додатком слугують для формування рейтингів, отримання різного роду бонусів та статусів у Додатку, а також можуть бути доступні для переведення в програми лояльності з якими Додаток має взаємовідносини чи для поповнення карткових рахунків. Власник Додатку має право змінювати, модифікувати, доповнювати або видаляти чи іншим чином оновлювати текст цієї Угоди на свій розсуд без повідомлення про це Користувача.

Реєстрація

Реєструючись у Додатку Користувач підтверджує, що володіє необхідною правоздатністю і повноваженнями для прийняття цієї Угоди, здатний виконувати її умови та нести відповідальність за порушення; При реєстрації Користувач повинен вказати свої дані: ім’я, прізвище, e-mail, пароль, а також погодитись з цією Угодою та іншими правилами використання Додатку. Користувач зобов’язується вказати достовірні дані про себе.

Порядок використання

Після реєстрації в додатку Надавач стає доступним в додатку з прив’язкою до вказаного місця діяльності. Що дає змогу Споживачам нараховувати йому Бали. Після реєстрації в додатку Споживач отримує змогу придбати Бали для нарахування та розподіляти їх між обраними ним Надавачами. У додатку доступна віртуальна карта для пошуку місць роботи Надавачів. Споживач має змогу додати Надавача до обраних контактів для швидкого пошуку. Споживач має змогу нарахувати Бали Надавачу знаходячись на його сторінці в Додатку. Рейтинг Споживача формується з розрахунку кількості витрачених ним Балів. Рейтинг Надавача формується з розрахунку отриманих ним Балів.

Винагороди споживача

За використання балів Споживач отримує винагороди у додатку, шляхом відкриття «досягнень». Перелік доступних «досягнень» оновлюється та доповнюється на регулярній основі. Повний перелік «досягнень», умови їх відкриття та привілеї, що відкриваються при їх отриманні міститься у відповідному розділі додатку. Досягнення можуть передбачати винагороду за їх отримання в якості преференцій в середині Додатку, чи отримання окремих призів, бонусів, знижок від Додатку та його партнерів. Перелік нарахованих балів доступний Споживачу на відповідній сторінці Додатку з інформацією про нього.

Винагороди надавача

За нарахування балів від споживачів Надавачі отримують підвищення власного рейтингу. Підвищення рейтингу надає Надавачам додаткові привілеї серед яких можуть бути:
 • Реклама в додатку
 • Розміщення в топах рейтингів
 • Знижки на платні послуги Додатку.
Повний перелік та детальний опис усіх привілеїв за підвищення рейтинг оновлюється Власником Додатку на регулярній основі та розміщується у відповідному розділі Додатку. Додатково Надавач має змогу списати свої бали шляхом поповнення ними своїх рахунків у інших системах лояльності, особистих карткових рахунків. Перелік доступних для списання систем доступний у відповідному розділі Додатку. У разі списання балів на картковий рахунок чи іншого способу зарахування балів що буде доступний у Додатку, який передбачає отримання матеріального блага, з Надавача, відповідно чинного законодавства України, буде утримано податок на доходи фізичних осіб та військовий збір (можливе утримання інших обов’язкових платежів). Списання балів доступне не частіше двох разів на місяць.

Матеріали та електронні повідомлення

Додаток може містити інформаційні та/або рекламні матеріали Власника Додатку Надавачів та інших третіх осіб, посилання на їхні веб-сайти та інформаційні ресурси. Відповідальність за такі інформаційні матеріали, веб-сайти та інформаційні ресурси, зокрема, щодо їх доступності, законності, а також повноти та коректності поширених на них матеріалів, несе власник відповідних матеріалів. Матеріали третіх осіб визнаються рекламними, лише якщо вони ідентифіковані приміткою «Реклама» або «На правах реклами». Отримуючи інформацію про товари, Користувач набуває статусу споживача та надає згоду на отримання дистанційного доступу до інформації про товари у розумінні ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів». Власник Додатку не несе відповідальності за достовірність та/або зміст інформаційних та рекламних матеріалів, переданих йому третіми особами для розміщення в Додатку, не гарантує їх точності, актуальності і повноти. Власник Додатку не гарантує якість і відповідність Додатку очікуванням та/або потребам Користувача і не несе відповідальності за будь-які товари або послуги, які пропонуються Користувачам третіми особами за допомогою Додатку для оформлення замовлень. Власник Додатку не гарантує безперервну роботу Додатку. Оновлення та інші функції можуть не відбуватися у реальному часі. Власник Додатку не несе відповідальності перед Користувачами та третіми особами за можливі наслідки користування Додатком, у тому числі, але не виключно, за будь-які прямі чи непрямі збитки, спричинені прямо чи опосередковано в результаті користування Додатком або неспроможності Користувача використовувати Додаток; будь-яких дій чи бездіяльності третіх осіб.

Права власника додатку

Визначати функціональні можливості і наповнення, інформацію, що міститься на Додатку, умови доступу до Додатку, що надається Користувачеві; Оновлювати зміст, функціональні можливості, користувацький інтерфейс Додатку у будь-який час на власний розсуд. Власник Додатку не несе перед Користувачем відповідальності за модифікацію Додатку; Змінювати на власний розсуд кількість і перелік джерел (власників) інформаційних та рекламних матеріалів; Проводити технологічні перерви доступності Додатку, у тому числі, але не виключно, для оновлення змісту, функціональних можливостей, користувацького інтерфейсу, кількості і переліку джерел інформаційних та рекламних матеріалів; Формувати статистичні дані на основі даних про користування Додатку Користувачем; Зупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувачеві, який порушив цю Угоду; Встановлювати нові умови або вносити зміни до чинної редакції цієї Угоди без попередження Користувача; Змінити, призупинити або припинити роботу або доступ до Додатку чи будь-якої частини з будь-якої причини, а також будь-які умови Користування; Призупинити роботу Додатку або його частини на необхідний строк для виконання поточного чи позачергового обслуговування, виправлення помилок та інших змін, та/або припинити роботу Додатку повністю; Використовувати дані Користувача у спосіб, що не суперечить чинному законодавству, умовам цієї Угоди та Політики конфіденційності, з метою поліпшення роботи Додатку; Припинити Доступ Користувача до Додатку шляхом припинення діяльності Додатку без настання будь-яких наслідків для Власника Додатку.

Обмеження щодо розміщення інформації

Додаток надає можливість Користувачам публікувати у Додатку відгуки та коментарі. Користувач згоден, що коментарі можуть супроводжуватися рекламою без будь-якого додаткового отримання дозволу. Користувач зобов’язується забезпечувати відповідність розміщених матеріалів чинному законодавству; Користувач несе повну самостійну відповідальність за розміщені матеріалів і всі наслідки, пов’язані з їх публікацією; Користувачу заборонено включати до коментарів елементи які:
 • Порушують законодавство України, права громадян чи публічний порядок;
 • Містять погрози чи образи, заклики до насильства, дискредитують інших осіб, мають расистський зміст, проповідують релігійну, національну і будь-яку іншу нетерпимість, спонукають інших осіб до протиправної поведінки, що тягне кримінальну, цивільно-правову та іншу відповідальність, містять сцени насильства або негуманного поводження з тваринами, і т.д. згідно із законодавством України;
 • Порушують в тій чи іншій мірі честь і гідність, ділову репутацію, права та інтереси інших осіб, що охороняються законом;
 • Містять недостовірну інформацію;
 • Мають рекламний характер;
 • Забороняється також завантажувати, розміщати або передавати іншим способом нав’язливу рекламу, запрошення до участі у фінансових пірамідах або нав’язувати послуги іншим способом;
 • Використовують нецензурну лексику, мають еротичний, відразливий, непристойний або порнографічний зміст;
 • Порушують авторські права які охороняються законодавством про інтелектуальну власність (у тому числі, авторське право), та інші матеріали, що охороняються законодавством (у тому числі патент, торгова марка, комерційна таємниця, копірайт), без належного отримання дозволу власника прав на цей матеріал;
При створенні коментарів Користувач зобов’язується:
 • Не вживати принизливі визначення для різних національностей, народів і соціальних груп в образливому трактуванні;
 • Не публікувати шкідливі посилання, або посилання, що ведуть на сторінки з небезпечним вмістом;
 • Не розміщувати графічні зображення, що містять ненормативну лексику і порнографію;
 • Не розміщувати у Додатку будь-який Контент, який може завдати комусь моральну шкоду, шкоду діловій репутації;
Якщо коментар суперечить вище наведеним правилам, такий коментар буде видалений Власником Додатку

Інформація для зв’язку з власником